Jurische Informatie

Foto's en/of video's op deze website van Praktijkschool de Linie te Hoofddorp zijn eigendom van Praktijkschool de Linie te Hoofddorp. Praktijkschool de Linie heeft als rechthebbende van alle foto's en video's, het exclusieve recht heeft om dit openbaar te maken, en te verveelvoudigen. Hier valt dus ook onder dat een ander geen kopieën en/of reproducties mag maken, of het werk tentoonstellen of verkopen zonder de toestemming van Praktijkschool de Linie te Hoofddorp.